Leiderschap: een continu zoeken naar evenwicht

Leiderschap is óók: een continu zoeken naar evenwicht. Wanneer..

Lees verder

lintjesdag

Morgen Koningsdag, vandaag Lintjesdag. Ik geef een lintje aan mijn samenwerkingspartners, waar ik erg mee geboft heb: o.a. ProBiblio, HumanInsight, Woosh5, Drs. Daniëlle Berndsen MA RA en mijn mede Strategic Doing Institute consultants.  Dank jullie wel!  Mijn advies en begeleiding richt zich op hoe mensen in samenwerking doorontwikkeling van hun organisatie kunnen bewerkstelligen. Jullie zijn hier een blijvende inspiratie…

Lees verder

Waarom managementteams zo vaak mislukken

In de huidige tijd wordt de rol van het managementteam steeds groter. Organisaties moeten immers adaptief zijn, bij blijven, door de voortdurende technologische vooruitgang, internationalisering en andere ontwikkelingen. En het is aan het managementteam om deze complexiteit strategisch te vertalen. Om lijnen uit te zetten voor de toekomst. Om verschillende perspectieven te integreren. Geen gemakkelijke opgave. Mislukken ligt op de loer.

Lees verder

Hard control werkt opportunisme in de hand

‘Met welke parameters kunnen we het beste een vinger aan de pols houden? Welk control- en stimuleringssysteem werken het beste?’
N.a.v. deze recente klantvragen heb ik Ed Vosselman er weer eens op nagelezen. Hij trekt een conclusie die ik in de praktijk óók trek: alleen inzetten op instrumentele accountability met ‘harde’ cijfers werkt contraproductief.

Lees verder

Dwingende groepsnorm binnnen MT werkt vaak contraproductief

Laatst kwam ik het weer tegen: een MT waarvan de teamleden niet bij machte waren om elkaar te begrijpen, hoewel ze allemaal de beste bedoelingen van de wereld hadden. En dat terwijl er overeenstemming over het doel was: het verder realiseren van een bepaalde, duidelijk omschreven organisatieverandering. Maar gezamenlijke besluitvorming over hoe het aan te pakken stokte iedere keer.

Lees verder