focus

Strategische ontwikkeling heeft verschillende creatieve, innovatieve en organiserende krachten nodig.

Tegelijkertijd kunnen deze verschillen de samenwerking ook goed in de weg zitten. Helemaal als ze niet uitgesproken worden. De strategische ontwikkeling blijft dan achter.

Ik maak daarbij het verschil door een veilige sfeer te creëren waarbij individuele verschillen er mogen zijn. Tegelijkertijd weet ik veel van strategische ontwikkeling, waardoor ik het gesprek hierover goed kan begeleiden. Of hierover reflecteren.  Zo kunnen veranderingen sneller gerealiseerd kunnen worden.

In mijn werk hanteer ik de volgende uitgangspunten, om kwaliteit te bieden:

 

  • Vereniging van perspectieven: ik stimuleer besluitvorming die plaatsvindt vanuit meerdere perspectieven. Mensen kunnen in hun eentje nooit alle complexiteit, veranderingen en onderling afhankelijkheden overzien, die nodig is voor gedegen besluitvorming.
  • Veilige setting: ik bouw aan een psychologische veilige omgeving waarin mensen her- en erkend worden. Dit verhoogt het werkgeluk en bevordert de te realiseren resultaten.
  • Voortvarende aanpak: mijn begeleiding heeft een focus op ‘doen’. Mensen verschillen in de intrinsieke behoefte om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. De strategische diversiteit in de organisatie drukt deze verschillen uit. Ik richt mij op het benutten van deze verschillende kwaliteiten. Zo krijgt het ‘doen’ een vliegwieleffect.
  • Verbinding tussen inhoud en proces: mijn begeleiding richt zich op verbinding tussen inhoud en onderlinge samenwerking, met aandacht voor de onderstroom.

Voor meer informatie, lees ook mijn blog over dit onderwerp: https://enconsultancy.nl/open-dialoog-niet-soft-wel-veilig/