EN_beeld website_2019_2 (1)

“De ultieme taak is om mensen bijeen te brengen en te verenigen, zodat hun energie een transformerende kracht wordt”.
Vrij vertaald naar Martin Luther King

 

Strategisch ontwikkelen: psychologisch veilig, strategisch divers én focus op 'doen'.


Om de snelheid van veranderingen bij te benen werken we binnen organisaties met steeds meer disciplines samen. Het bijeenbrengen van meerdere perspectieven is noodzakelijk, met als basis psychologische veiligheid. Tegelijkertijd blijft ‘doen’ belangrijk. Er moeten natuurlijk resultaten behaald worden, nu en in de toekomst. Mijn vernieuwende resultaatgerichte aanpak, waarbij individuele kwaliteiten samengebracht worden, in een psychologische veilige omgeving, met een focus op feitelijk samen aan de slag gaan leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot gelukkigere werknemers!

Eigen identiteit in MT tonen voorkomt strategische ‘miskleumen’.

Uit mijn promotieonderzoek naar ‘psychologische veiligheid in leiderschapsteams’ blijkt dat teams die zichzelf hoog scoren op de psychologische veiligheid-ladder, toch teamleden herbergen die moeite hebben om hun afwijkende blik op de wereld te uiten.

Lees verder

Strategie, minder plannen, meer doen!

Uit onderzoek blijkt dat 70% van strategische planning mislukt. De plannen zijn mooi, bij de uitvoering gaat het mis…

Lees verder

Vernieuwen, ook een kwestie van doorbikkelen!

Vernieuwen bestaat niet alleen uit het juichende gevoel van ‘de gezamenlijke innovatieve ambitie te pakken hebben’….

Lees verder

Tip voor bestuurders, na de vakantie: zet in op samenwerking!

Excellente organisatieresultaten beginnen bij uitstekende samenwerking, en niet bij excellente mensen.

Lees verder