EN_beeld website_2019_2 (1)

“De ultieme taak is om mensen bijeen te brengen en te verenigen,
zodat hun energie een transformerende kracht wordt”.
Vrij vertaald naar Martin Luther King

 

Strategisch ontwikkelen: psychologisch veilig, strategisch divers én focus op 'doen'.

Strategisch ontwikkelen vergt samenwerken, om snelheid van veranderingen bij te benen. Het bijeenbrengen van meerdere perspectieven is noodzakelijk, met als basis psychologische veiligheid. Tegelijkertijd blijft ‘doen’ belangrijk. Er moeten natuurlijk resultaten behaald worden, nu en in de toekomst. Mijn vernieuwende aanpak van strategisch ontwikkelen is hierop gericht: het bijeenbrengen van meerdere perspectieven, met aandacht voor psychologische veiligheid en focus op actie. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot gelukkigere medewerkers!

Samen betekenis geven aan het werk en aan elkaar, juist nu!

Onze professionaliteit – en hiermee onze betekenisgeving – komt in het gedrag, door gebrek aan onderling persoonlijk contact. Hier ligt een uitdaging voor bestuur en management.

Lees verder

Sturen in tijden van vacuüm – hoe doe je dat?

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Om als organisatie toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren is psychologische veiligheid onontbeerlijk.

Lees verder

Eigen identiteit in MT tonen voorkomt strategische ‘miskleumen’.

Uit mijn promotieonderzoek naar ‘psychologische veiligheid in leiderschapsteams’ blijkt dat teams die zichzelf hoog scoren op de psychologische veiligheid-ladder, toch teamleden herbergen die moeite hebben om hun afwijkende blik op de wereld te uiten.

Lees verder

Strategie, minder plannen, meer doen!

Uit onderzoek blijkt dat 70% van strategische planning mislukt. De plannen zijn mooi, bij de uitvoering gaat het mis…

Lees verder