Open dialoog, niet soft, wél veilig!

De open dialoog: manier om verschillende perspectieven te integreren. Want in deze ‘VUCA’ wereld is besluitvorming onlosmakelijk verbonden met het bijeenbrengen van tegenstellingen en het managen van het onverwachte.

Lees verder

Succes in samenwerken tussen organisaties, met Strategic Doing, door ogen van de klant

Strategic Doing is “per ongeluk” ontstaan omdat in bepaalde regio’s in de VS de economische ontwikkeling werd gestopt. Er ontstond de noodzaak om gezamenlijk met allerlei partijen een nieuw perspectief te ontwikkelen. Ik heb met een klein gezelschap deze methode in Nederland geïntroduceerd. Bijgaand ervaring van een klant die ik samen met Reinder Schonewille heb begeleid.

Lees verder

Leiderschap loopt achter

‘Leiderschap wordt in deze ‘VUCA’ wereld steeds belangrijker. En mij valt op dat de invalshoek hierbij nog steeds erg ouderwets is, want individueel gericht. Terwijl het werk al lang niet meer individueel bepaald is.

Lees verder

Vernieuwen, ook een kwestie van doorbikkelen!

Vernieuwen bestaat niet alleen uit het juichende gevoel van ‘de gezamenlijke innovatieve ambitie te pakken hebben’….

Lees verder

Tip voor bestuurders, na de vakantie: zet in op samenwerking!

Excellente organisatieresultaten beginnen bij uitstekende samenwerking, en niet bij excellente mensen.

Lees verder

Teamgericht leiderschap, voor samenwerking waar muziek in zit!

Zorg ervoor dat de samenwerking én het resultaat ervan het belangrijkste onderwerp van gesprek is

Lees verder