EN_beeld website_2019_2 (1)

“De ultieme taak is om mensen bijeen te brengen en te verenigen,
zodat hun energie een transformerende kracht wordt”.
Vrij vertaald naar Martin Luther King

 

Strategisch ontwikkelen: psychologisch veilig, strategisch divers én focus op 'doen'.

Strategisch ontwikkelen vergt samenwerken, om snelheid van veranderingen bij te benen. Het bijeenbrengen van meerdere perspectieven is noodzakelijk, met als basis psychologische veiligheid. Tegelijkertijd blijft ‘doen’ belangrijk. Er moeten natuurlijk resultaten behaald worden, nu en in de toekomst. Mijn vernieuwende aanpak van strategisch ontwikkelen is hierop gericht: het bijeenbrengen van meerdere perspectieven, met aandacht voor psychologische veiligheid en focus op actie. Het leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot gelukkigere medewerkers!

Vernieuwen, ook een kwestie van doorbikkelen!

Vernieuwen bestaat niet alleen uit het juichende gevoel van ‘de gezamenlijke innovatieve ambitie te pakken hebben’….

Lees verder

Tip voor bestuurders, na de vakantie: zet in op samenwerking!

Excellente organisatieresultaten beginnen bij uitstekende samenwerking, en niet bij excellente mensen.

Lees verder

Teamgericht leiderschap, voor samenwerking waar muziek in zit!

Zorg ervoor dat de samenwerking én het resultaat ervan het belangrijkste onderwerp van gesprek is

Lees verder

Bestuurders en managers in ziekenhuissector: met je team meedoen aan mijn promotieonderzoek?

Naar bepaalde aspecten van samenwerking (open vizier?) binnen het bestuurlijke of managementteam?

Lees verder