Samen betekenis geven aan het werk en aan elkaar, juist nu!

veuligheid

Dé leiderschapsuitdaging van dit moment

De eerste fase van de crisis is voorbij. En om mij heen hoor ik dat veel mensen steeds meer moeite krijgen met werken via zoom of teams.  Een klant van mij verzuchtte laatst: “ik weet niet meer of ik er nog wel toe doe, ondanks dat ik overloop van het werk”.

Naast het gemis van persoonlijk contact met collega’s speelt hier ook iets anders. Door het thuiswerken identificeren mensen zich minder met hun professionaliteit. Want een professionele identiteit komt iedere dag opnieuw tot stand, door contact met collega’s en met de organisatie. Het is iets dynamisch, dat zich steeds weer manifesteert, in vooral face-to -face contacten. En het ervaren van professionele identiteit geeft betekenis aan het leven. Mensen missen nu niet alleen hun collega’s, werkplek en de ‘buzz’ vanuit de organisatie, maar ze ervaren vaak óók een gebrek aan betekenisgeving. ‘Doe ik er nog wel toe?’

Hier ligt een uitdaging, vooral voor het bestuur en management. Betekenis geven hoort immers bij leiderschap in crisistijd.

Het gaat over het vertellen van het verhaal. En het herhalen van het verhaal. Maar het gaat óók om actief luisteren naar medewerkers. Niet alleen vragen naar hoe het met het werk gaat, maar ook naar de bredere beleving. Hoe is het om nog steeds vanuit huis te werken, of in een andere nieuwe setting? Het gaat over zorg dragen voor een psychologisch veilige omgeving, waar mensen zich kunnen uiten.

Zo werd een kennis van mij – een professional - gebeld door zijn directeur. Die vroeg hoe het ermee ging, persoonlijk en op het werk. Hij vertelde over zijn thuissituatie en dat hij wat weinig werk had op het moment, waarop zijn directeur met hem meedacht en hem concrete tips bood. Het telefoongesprek had meer positieve impact op hem dat hij ooit had kunnen denken, in de voor-corona tijd.

Hiervoor is een ‘mindshift’ op het gebied van leiderschap nodig. Zeker op dit moment in de voortslepende crisis. Van het nemen van besluiten naar óók zorg dragen voor een ‘sense of belonging’. Het voorkomt dat mensen hun werk niet meer leuk en uitdagend vinden, eventueel somber worden of zelfs depressief. Iedereen heeft er behoefte aan om te voelen dat hij of zij deel uitmaakt van een groter geheel. Zo kunnen mensen zich blijven identificeren met hun professionaliteit. Zo kunnen zij betekenis aan hun leven blijven geven.

Wil je informatie hebben over de rol van het risicomanagement in crisis, lees dan het blog van Daniëlle Berndsen, waar ik mee samenwerk: shorturl.at/nwBJZ