Fitting in of belonging?

Het Engels heeft mooie woorden: ‘fitting in’ om erbij willen horen en onszelf aanpassen of ‘belonging’ om deel uit te maken van een groep, met behoud van authenticiteit. Hoe kunnen we op het werk een cultuur ontwikkelen met voldoende psychologische veiligheid zodat we onze authenticiteit kunnen tonen, zodat we een ‘sense of belonging’ creëren? De eerste uitkomsten van mijn onderzoek laten zien dat twee aspecten hierbij belangrijk zijn: goede selectie van teamleden én investeren in elkaar, met behulp van teamcoaching.