Strategie, minder plannen, meer doen!

foto SD

Strategie: minder plannen en meer doen! Uit onderzoek blijkt dat 70% van strategische planning mislukt. De plannen zijn mooi, bij de uitvoering gaat het mis. Of, zoals onlangs een klant van mij verzuchtte, 'we blijven maar praten'! Een aanpak die dit doorbreekt is 'Strategicdoing', geschikt om in complexe systemen - in samenwerking - strategie te ontwikkelen en tegelijkertijd te implementeren, in kleine maar gestage stappen. Denken en doen wisselen elkaar hier af in een iteratief proces.