vliegen
photo-1527153907022-465ee4752fdc
photo-1518526667159-573cd98b868c
CRKBO-logo

Hoe gaan we onze strategische focus samen met onze mensen realiseren?

Dit is de centrale vraag waarmee klanten bij mij komen. Onderliggende vragen zijn bijvoorbeeld:

Strategische vraagstukken

 • Wij willen onze strategische focus vergroten.
 • Wij kijken binnen ons managementteam vanuit ‘silo’s’ naar de organisatie. Door onderhuidse belangenverschillen gaan wij niet écht met elkaar in gesprek.
 • We willen reflecteren op afgelopen jaar en plannen maken voor komend jaar.
 • Het is niet veilig genoeg. Wij willen de psychologische veiligheid verhogen.
 • We hebben een (onderhuids) conflict, we komen er samen niet meer uit.
 • Wij willen onze managementstructuur zó inrichten dat wij de strategische ontwikkelingen effectiever kunnen aansturen.

Aanpak: Strategische dialoog. Het resulteert in meer onderlinge openheid en verbinding, een hernieuwde focus op de strategische prioriteiten en samen snel resultaten boeken. Ook zorgt het voor meer werkplezier. Voor meer info, lees mijn blog hierover: https://enconsultancy.nl/waarom-managementteams-zo-vaak-mislukken/

Leiderschapsvraagstukken

 • Ik wil graag coaching om mijn leiderschapsrol in de complexiteit van vele belangen en rollen effectiever in te vullen.
 • Wij willen onze verschillende kwaliteiten beter benutten.
 • Wij willen ons teamgerichte leiderschap verder ontwikkelen, óók voor functionele, tijdelijke teams.
 • Wij willen onze mensen zo goed mogelijk ondersteunen bij de transformatie.

Aanpak: Leiderschapsdialoog. Mensen voelen zich her- en erkend. En het verbreedt hun handelingsperspectief en verhoogt de effectiviteit van hun handelen. Voor meer info, lees: https://enconsultancy.nl/masterclass-psychologische-veiligheid/ en  https://enconsultancy.nl/leiderschap-loopt-achter/

Samensturings-vraagstukken

 • Wij willen graag gaan werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Wij willen de diversiteit binnen de organisatie meer benutten.
 • Wij willen de gelijkwaardigheid en de veiligheid in de organisatie verhogen.
 • Wij willen gaan werken vanuit gedeeld eigenaarschap.

Aanpak: Samensturingsdialoog. Samen op zoek gaan naar samensturing die past bij de organisatie en bij de mensen. Een ontdekkend en lerend proces, met stapjes vooruit en soms even een pas op de plaats. Zorgen dat de verbinding blijft bestaan en dat mensen zich veilig voelen om mee te doen aan het proces. Met als doel werken vanuit gedeeld eigenaarschap en vanuit intrinsieke motivatie om de gezamenlijke ambitie te realiseren.

Innovatievraagstukken

 • We willen samen ‘actiegericht’ strategisch innoveren, om organisatiebrede vernieuwing te realiseren.

Aanpak: Innovatiedialoog. In samenwerking actiegericht innoveren, volgens de methode van ‘strategic doing’. De aanpak werkt in complexe situaties met veel verschillende belangen. Het koppelt innovatie aan ‘doen’. Het uitkomst is dat iedereen met energie aan de slag gaat en dat er op korte termijn resultaten gehaald worden. Lees mijn blog: https://enconsultancy.nl/succes-met-strategic-doing/ of zie ook: www.strategicdoing.nl

Risicovraagstukken

 • Wij willen innovatief risicomanagement implementeren, met een open en levendige risicodialoog en effectieve beheers- en ontwikkelmaatregelen.

Aanpak: Risicodialoog, Kairos riskmanagement. Ik geef samen met drs. Daniëlle Berndsen RA MA en anderen innovatief risicomanagement vorm, gericht op de open dialoog en intuïtie. Het resultaat is een risicobewuste cultuur en effectieve beheers- en ontwikkelmaatregelen Zie ook: kairosriskmanagement.nl

Trainings- en ontwikkelingstrajecten

Over bovenstaande onderwerpen ontwikkelt EN consultancy, samen met haar strategische partners, ook training- en ontwikkelingstrajecten, gericht op ontwikkeling van leiderschap op persoonlijk, team en strategisch niveau.

CRKBO geregistreerde instelling

EN consultancy is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Algemene voorwaarden

Voor alle werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van EN consultancy van toepassing.