mountain mensen

Te ondernemen stappen in het adviesproces

Iedere klant is anders, iedere begeleiding of ondersteuning ook. Toch is er een rode draad te destilleren in het adviesproces. Dat is:

  • Samen opdrachtgever de strategische focus concretiseren: samen gewenste resultaten vaststellen, de benodigde samenwerking en de te nemen eerste stappen: het ‘doen’.
  • Samenhangend inzicht verkrijgen in huidige situatie, in o.a. externe omgeving, interne situatie, strategische focus, leiderschap, en strategische diversiteit.
  • Psychologische veiligheid en ‘onderstromen’ analyseren en bespreken: de onderliggende groepsdynamieken blootleggen om eventuele beperkingen hiervan te minimaliseren en om een psychologisch veiliger omgeving te creëren.
  • Samen ‘doen’, aan de slag gaan: positieve verandering realiseren door samen de eerste stappen te zetten en een proces af te spreken om deze stappen te monitoren en uit te breiden, hetgeen resulteert in duurzame verandering.