Skip to content
mountain mensen

Te ondernemen stappen in het adviesproces

Iedere klant is anders, iedere begeleiding of ondersteuning ook. Toch is er een rode draad te destilleren in het adviesproces. Dat is:

  • Samen opdrachtgever de strategische focus concretiseren: samen gewenste resultaten vaststellen, de benodigde samenwerking en de te nemen eerste stappen: het ‘doen’.
  • Samenhangend inzicht verkrijgen in huidige situatie, in o.a. externe omgeving, interne situatie, strategische focus, leiderschap, en strategische diversiteit.
  • Psychologische veiligheid en ‘onderstromen’ analyseren en bespreken: de onderliggende groepsdynamieken blootleggen om eventuele beperkingen hiervan te minimaliseren en om een psychologisch veiliger omgeving te creëren.
  • Samen ‘doen’, aan de slag gaan: positieve verandering realiseren door samen de eerste stappen te zetten en een proces af te spreken om deze stappen te monitoren en uit te breiden, hetgeen resulteert in duurzame verandering.
Scroll To Top